Vi får provisjon
av det du kjøper fra :  Tannbørsteavtale Organisering Stokke IL

Øverste myndighet i Stokke idrettslag er årsmøtet. Årsmøtet legger føringer for hvordan idrettslaget skal styres det neste året. Årsmøtet avgjør budsjett, medlemskontingent, Lov for Stokke IL, organisering og andre store og viktige avgjørelser for idrettslaget. Det er derfor viktig at medlemmene stiller på årsmøtet for å kunne påvirke utviklingen til Stokke idrettslag. Alle medlemmer over 15 år har stemmerett på årsmøtet.

Mellom årsmøtene er det hovedstyret som står for den daglige driften av Stokke IL og oppfølging av vedtak gjort på årsmøtet. I hovedstyret er alle undergrupper representert. Vedtak gjort i hovedstyret skal følges opp av de enkelte gruppene.

 

Hovedstyret:

 

Anne Liv Kaarstad Lie

Leder hovedstyret


leder@stokkeil.no

900 53 477

 

Morten Stein

Leder Turngruppa

turn@stokkeil.no

481 69 547

 

Lars Solberg

 

Leder Fotballgruppa

fotball@stokkeil.no
911 22 743

 

Elin Olsrød Hansen

Leder Håndballgruppa

handball@stokkeil.no
980 82 298

Arne Kristensen

Leder Orienteringsgruppa

orientering@stokkeil.no
958 97 095

 

Trond Haugstad

Leder Skigruppa

ski@stokkeil.no
415 02 027
 


Kjetil Vidskjold

Nesteleder

 

nestleder@stokkeil.no

 


 

Simen Fredriksen

Sekretær

sekretaer@stokkeil.no

Joanna Antonsen

Kasserer

kasserer@stokkeil.no

 

Ole Kristian Didriksen

Anleggskoordinator

anleggsleder@stokkeil.no
 

 

 

Tommy Lundekvam

Anleggskoordinator

anleggsleder@stokkeil.no    Stine Herland

Sportsligkoordinator

 

sportsligleder@stokkeil.no

 

Egil Magnar Berli-Johnsen

Markedskoordinator


markedsleder@stokkeil.no

 

Torfinn Mikkelsen

 

Styremedlem 1

styremedlem@stokkeil.no

  Grete Lervik

Varamedlem 

 

Egil Andersen

Varamedlem

 

 

Webmaster
Har du spørsmål eller kommentarer angående våre hjemmesider på
www.stokkeil.no , kontakt:

Webmaster Thomas Revetal Kolbekk 982 560 29 webmaster@stokkeil.no

 

Postadresser  i Stokke Idrettslag 

 

 Hovedlaget  Postboks 89, 3161 Stokke 
 Orientering  Tassebekkveien 9, 3160 Stokke
 Turn  Postboks 48, 3161 Stokke
 Ski  Postboks 18, 3161 Stokke 
 Fotball  Postboks 189, 3161 Stokke  
 Håndball
 Postboks 138, 3161 Stokke

 


   Hovedsponsorer 

 


Medlemmer i Stokke IL
får rabatt hos
Stokke Sport.

Se rabattene her


Kalender

 

 

       

       

    

 

Postboks 89, 3161 STOKKE
E-post: leder@stokkeil.no
Site powered by WebOfficeOne ©